Locatie WereldwijsOnderwijs aan nieuwkomers Neuteboomschool, locatie Wereldwijs

Sinds november 2020 wordt op de Neuteboomschool, locatie Wereldwijs in Stadskanaal, onderwijs gegeven aan nieuwkomers in Nederland.
De kinderen wonen met hun ouders in het AZC Musselkanaal, een gezinslocatie.

De school is gehuisvest in een mooi en compact gebouw in het centrum van Stadskanaal op 1.5km afstand van de locatie Neuteboomschool. De lokalen zijn ruim en kleurig, het gebouw heeft ruimte om met leerlingen buiten de groepen te kunnen werken. De gymnastieklocaties liggen op loopafstand.
De school is gestart met 4 groepen, in februari is een vijfde groep gestart. De herkomst van de leerlingen is zeer divers, er zijn 18 verschillende nationaliteiten. De in- en uitstroom van leerlingen is een continu proces, hetgeen impact heeft op de groepsdynamiek.
Van onze leerkrachten en onderwijsassistenten wordt affiniteit met de doelgroep, flexibiliteit en snel kunnen schakelen verwacht.
Meerdere teamleden hebben ervaring met het geven van onderwijs aan nieuwkomers.

 

Missie en visie
Vanuit de kernwaarden van de Neuteboomschool, veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, werken we vanuit de missie en visie

Wij als team Wereldwijs geven onze leerlingen binnen een veilige, liefdevolle en stabiele omgeving de ruimte, zodat ze zich uiteindelijk vol vertrouwen en zelfredzaam in de wereld weten te ontplooien. Hierbij hebben we aandacht voor de impact van ingrijpende jeugdervaringen, specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften en respect voor ieders afkomst."


Het onderwijs
Veel ouders hebben veelal geen onderwijs genoten in hun thuisland. Men heeft in het land van herkomst geen of een of andere vorm van (basis)onderwijs gevolgd. In de meeste gevallen verschilt ons onderwijssysteem sterk van hetgeen zij kennen. De ouders spreken geen Nederlands en zijn vaak niet in staat hun kinderen te ondersteunen bij het leerproces.
De rollen zijn dikwijls omgekeerd: de kinderen helpen al op jonge leeftijd hun ouders door te ‘tolken’.

Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het kind moet zijn houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onzeker en door de vele externe prikkels. Door transfers van het ene centrum naar het andere centrum, de invloed van de asielprocedure, uitzetting van vrienden/familie, wordt de innerlijke rust van het kind verstoord.

Het onderwijs wordt gekenmerkt door het zeer grote verloop van leerlingen, de in- en uitstroom van de leerlingen verloopt in een hoog tempo. De verblijfsduur varieert van enkele weken tot maximaal anderhalf jaar.
Veel leerlingen hebben in hun land van herkomst niet of nauwelijks onderwijs gevolgd. De leerlingen van onze school beheersen de Nederlandse taal redelijk tot helemaal niet. Hierdoor is sprake van  een taalbarrière tussen zowel leerkracht leerling, alsook tussen de leerlingen onderling.

Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers heeft andere prioriteiten in vergelijking met de reguliere basisschool. De nadruk ligt op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Afhankelijk van de beginsituatie wordt een leerling op leeftijd geplaatst.
De dagindeling, de weektaak, het leerstofaanbod voor de verschillende kernvakken is schoolbreed eenduidig georganiseerd.


Personele bezetting schooljaar 2021-2022                                                         
 

Schoolleider

Aniek de Vries

 

Leerkrachten

Jeanetta Gersonius        groep Vlinder

Loes Doornbos               groep Zebra

Stef Buurmeijer              groep Olifant

Gerda Kruize                  groep Giraffe

Rosan Zeilstra                groep Tijger

Monique Schoo              groep Tijger

Yannieck Kort                 groep Flamingo                    

Alberdien Okken            groep Olifant, Giraffe en Tijger

 

Locatiecoördinator         Jeanetta Gersonius

Onderwijsassistenten

Annelies Neijenbanning         

Ilse Zwitser                                     
Sebastian Pie     

Mariska Oving                                               
Brenda Elling                                    
Yvonne Kruiter
Sophie Spreen

Monika Boes

 

Intern begeleider                                                                                                                                         
Aletta Jongman

 

Bewegingsonderwijs

Marijke Koning


Administratie

Alice Mulder  

                                                                  

Schoonmaak

Medewerker Wedeka  

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.